OUDER EN PRO

JMZ’ers zijn thuiswonende kinderen of jongeren die samenwonen met een zorgvragend gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander gezinslid, zoals een opa of oma. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of een handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar.


Kenmerkend voor een grote groep jonge mantelzorgers is dat de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben, volgens huidige maatstaven, niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Ziekte en zorg compliceren de opvoeding. Pubers die opgroeien met een ziek gezinslid blijken meer chronische stress te ontwikkelen, ze voelen zich meer dan hun leeftijdgenoten (emotioneel) overbelast, hebben vaak met meer verlieservaringen te maken en blijken ook op langere termijn minder gezond te zijn. In gezinnen met een chronisch ziek gezinslid nemen kinderen niet zelden de rol van de ouder op zich (parentificatie), zowel in het huishouden als in de zorg voor broertjes en zusjes. Jonge mantelzorgers zijn een verborgen groep, zij identificeren zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom geen of weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden.

Om jonge mantelzorgers de kans te bieden om gezond en krachtig op te groeien is het belangrijk dat professionals in onderwijs, zorg en welzijn kiezen voor een integrale en preventieve aanpak.

 

VANZELFSPREKEND!? is er ook voor ouders. Onze JMZ-experts (ervaringsdeskundigen) zijn een fijne vraagbaak. Door hun ervaring en wat oudere leeftijd kunnen zij met afstand naar hun (oude) situatie kijken vanuit deze reflectie met u meedenken, tips geven of in gesprek gaan met uw kind.

 

VANZELFSPREKEND!? heeft nauw contact met professionals en actieve vrijwilligers van zorg- en welzijnsorganisaties in Den Bosch. De meeste organisaties hebben inmiddels een ‘Vanzelfsprekende Vriend’ (ambassadeur) aangeleverd waarmee één-op-één-contact is. We hechten veel waarde aan dit persoonlijke contact en heldere communicatie. Deze vorm geeft tevens de mogelijkheid om JMZ’er zo direct mogelijk door te verwijzen en te zorgen dat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.