Uit een onderzoek vanuit Gemeente ’s-Hertogenbosch uit 2015 blijkt dat 1 op de 5 jongeren mantelzorg geeft. Jongeren geven vooral mantelzorg aan hun vader of moeder, of een ander familielid. Het gaat met name om ‘lichte’  mantelzorg,  zij  zijn  er  in  de  meeste  gevallen  minder  dan  1 uur  per  week  mee  bezig.  Het  merendeel van de jongeren ervaart de mantelzorg die zij geven als niet belastend. 2 tot 5 procent ervaart het als (zeer) belastend.
Dit komt ook uit een vragenlijst die de GGD verspreidt onder 2e-jaars middelbare scholieren. Hier zijn de cijfers wat lager (9% geeft mantelzorg).

JMZ’er zijn kan een grote impact hebben op je leven, ook zeker als je zo jong bent en in het midden van je ontwikkeling zit. Misschien gaat het daarom op school of in het sociale leven ook wel een beetje anders ... misschien voel je je als JMZ’er ook wel een beetje anders of heb je het gevoel dat niemand je begrijpt ...
Maar ben als JMZ’er eigenlijk wel zo anders?... maar liefst 1000 andere jongeren uit den bosch zijn net zo anders als dat jij bent als JMZ’er. Ook als jonge mantelzorger sta je er dus niet alleen voor!

 HOE EN WAT

1.Wanneer ben je nu JMZ’er?

 

Als jonge mantelzorger groei je op met iemand, vaak een ouder, broer of zus, die hulp nodig heeft. Iemand bij jouw thuis is lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief of je moet veel vertalen omdat thuis weinig Nederlands wordt gesproken. Het kan ook zijn dat je jezelf veel zorgen maakt om de situatie thuis en graag je ouders in veel dingen wilt ontlasten en een luisterend oor wilt bieden. De taken van een jonge mantelzorger zijn vaak verschillend. Dat hangt van de situatie af. De een helpt in huis veel mee, de ander zorgt fysiek voor die ander. Het kan zijn dat je vaak voor taxichauffeur speelt binnen het gezin of het papierwerk regelt en meegaat naar de huisarts en de tandarts.

 

2.Waarom zijn JMZ’er vaak onzichtbaar?

 

Deze groep jongeren zien zichzelf vaak niet als mantelzorger. Wat ze doen vinden ze vanzelfsprekend, terwijl het ook bijzonder en vaak zwaar is. Ze nemen op vroege leeftijd af en toe al een ouderrol in en moeten hun zorgtaken combineren met school, vriendschappen en werk. Ze schamen zich vaak voor hun situatie, terwijl dat helemaal niet nodig is. Een op de vier jongeren is immers jonge mantelzorger.

 

3. Hoe kan ik mijn zorgtaken combineren met school, vriendschappen en werk?

 

Onthoud dat je gezinssituatie ‘vanzelfsprekend’ en bijzonder tegelijk is. Draag niet al je zorgen alleen.    

 

•    Praat met iemand die je vertrouwt over je situatie. Je zult merken

      dat er een last van je schouders valt als je jouw zorgen kunt delen.  

•    Vertel je mentor of leraar wat er thuis aan de hand is. Hij of zij

      begrijpt het dan beter wanneer je met je gedachten niet bij de les

      bent of waarom jouw huiswerk niet af is.    

•    Wanneer het te veel wordt, vraag dan hulp bij je familie of netwerk.

      Dat is soms nodig om het vol te houden. Als je niemand weet, kun je

      ook hulp bij een vrijwilligersorganisatie vragen.    

•    Maak tijd voor jezelf door leuke dingen te blijven doen. Zo heb je

      afleiding en kun je jezelf weer even opladen.    

•    Zoek informatie over de ziekte of handicap als dit niet duidelijk is.

     Je kunt je antwoorden vinden op het internet of door vragen te

      stellen aan je familie, huisarts of de verpleegkundige.

4. Welke kenmerken komen vaak bij jonge mantelzorgers voor? 

 

•    De taken en verantwoordelijkheden die je hebt,

      passen eigenlijk niet bij je leeftijd en ontwikkeling.  

•    Je bent heel behulpzaam en sociaal en hebt een  

      groot verantwoordelijkheidsgevoel.    

•    Je vindt het moeilijk om voor jezelf te kiezen.    

•    Je cijfert jezelf snel weg.    

•    Je hebt weinig geduld.  

•   Je hebt een hogere kans om chronische stress te   

      ontwikkelen en schaamt je voor jouw situatie. 

•   Je voelt meer psychische en emotionele problemen

      dan andere jongeren.    

•    Je hebt vaak met meer verlieservaringen en 

      teleurstellingen te maken dan leeftijdsgenoten.    

•    Je hebt de neiging om de rol van de ouder op je te

      nemen.    

•    Je ervaart veel problemen.    

•    Je bent vaak oververmoeid.    

•    Het voelt vaak alsof je er alleen voorstaat en dat

      weinig anderen je situatie echt begrijpen.   

•    Je hebt vaak gewoon geen tijd voor vrienden,

      sport of huiswerk.    

•    Je kunt jezelf vaak slecht concentreren op school,

      met vrienden of thuis.

 

5. Waarom is het zo belangrijk dat jij en je omgeving op tijd zien dat je een JMZ’er bent?

 

Er kunnen veel problemen op lange termijn worden voorkomen als op tijd gezien wordt dat jij een JMZ’er bent . De situatie waarin jij en je omgeving zitten wordt zo vanzelfsprekend dat het lastig is om hier uit te komen. Hierdoor wordt het bezig zijn met school, een (bij)baan, een sociaal leven en andere leuke en belangrijke dingen steeds lastiger. Dit kan dan ervoor zorgen dat jij er zelf onder gaat lijden. Daarom is het goed om ondersteuning te zoeken zodat jij, jullie, ontlast worden.

FAQ

6. Wat is er aan ondersteuning voor mij als JMZ’er?

 

Als Vanzelfsprekend!? brengen wij je graag in contact met onze JMZ-experts. Jongeren die al lang mantelzorgen of dit hebben gedaan en daarom veel ervaring hebben. Je kan ook naar onze activiteiten komen waar je andere JMZ’ers kunt ontmoeten. Daarnaast tippen we organisaties die jou verder kunnen helpen met een speciale vraag of wens. Word lid van onze Facebookgroep voor meer info en contact:

www.facebook.com/groups/vanzelfsprekendjmz

 

Het Steunpunt Divers heeft mantelzorgconsulenten die je praktische tips geven en emotionele ondersteuning. Ook is het mogelijk om heel goedkoop huidhoudhulp of een tuinier te krijgen voor degene die je zorgt! Vet handig. Verder organiseert het Steunpunt allerlei bijeenkomst gericht op speciale vragen en thema’s. Meer info:

www.divers.nl/mantelzorg

 

Bij www.Coach4Youth! Word je geholpen om iets te bereiken. 

Of het nu gaat om een opleiding, werk of problemen waar je niet uitkomt.